dodano: 2016-04-29 14:23:15 odsłon: 5742

IX Kapituła Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W dniach 25 – 27 kwietnia 2016 roku w Manchester odbyła się IX Kapituła Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Delegatami z urzędu byli ks. Wojciech Świątkowski SChr – Prowincjał, ks. Krzysztof Olejnik SChr – Wiceprowincjał i ks. Wojciech Rożdżeński SChr – Ekonom. Natomiast delegatami z wyboru byli: ks. Marian Jachym SChr, ks. Maciej Piaskowski SChr i ks. Wojciech Stachyra SChr. Delegatem Przełożonego Generalnego był ks. Andrzej Orczykowski SChr.

W kontekście głębokich przemian społeczno-kulturowych oraz przeżywanego obecnie Roku Miłosierdzia, podjęliśmy wspólnotową refleksję nad zagadnieniem „Możliwości personalne Towarzystwa Chrystusowego wobec potrzeb i wyzwań duszpasterskich współczesnej migracji.”

W czasie 3-dniowych obrad Kapituły uświadomiliśmy sobie, że wobec powierzonych nam wspólnot parafialnych, mamy coraz bardziej być sługami Miłosierdzia. Jako kapłani Towarzystwa Chrystusowego, idąc drogą naśladowania Chrystusa i wierni słowom założyciela kardynała Augusta Hlonda, chcemy ubogacać życie wspólne poprzez miłosierdzie osobiście doświadczanie i okazywane w pracy duszpasterskiej.

Kapitułę zakończyliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz celebracją Mszy świętej w Kościele Miłosierdzia Bożego w Manchester. Zgromadzeni przy ołtarzu Chrystusa dziękowaliśmy za lata gorliwej posługi naszych współbraci i prosiliśmy miłosiernego Boga, aby dał nam wszystkim sił do podejmowania nowych zadań na Jego chwałę i ku zbawieniu powierzonych nam wspólnot parafialnych.

Członkowie kapituły udali się również na Cmentarz Południowy, na którym spoczywają śp. ks. Zygmunt Jędrzejczak i Sylwester Krupa, aby pomodlić się w intencji zmarłych współbraci.

ks. Marian Jachym SChr29 kwietnia 2016r. 5742